Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

Waarom Oefentherapie Mensendieck?

Hieronder de belangrijkste kenmerken waarmee oefentherapie zich van andere vormen van zorg onderscheidt:
 
Oefentherapie Mensendieck richt zich op het gehele lichaam
Oefentherapie Mensendieck richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet alleen op dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt beoordeeld en behandeld door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. Jij krijgt een individueel behandelprogramma waarin je werkt aan een blijvende verbetering van jouw totale houdings- en bewegingspatroon. Met als resultaat: het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.
 

Oefentherapie Mensendieck vraagt van een actieve houding van jou
Oefentherapie  Mensendieck komt in feite neer op het “coachen” van jou. De oefeningen die je aangereikt krijgt vormen als het ware de ingrediënten waarmee jezelf de soep kunt maken.
Voor het slagen van de therapie is het dus van doorslaggevend belang dat jijzelf actief aan de behandelingen deelneemt en bereid bent om jouzelf een nieuw, gezond bewegingsgedrag aan te leren. Er is tenslotte niemand anders die jouw lichaam beter kent dan jijzelf.
 
Oefentherapie Mensendieck maakt jou zelfredzaam
Als oefentherapeut stel ik voor jou een persoonlijk en op maat gemaakt oefenprogramma samen. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de jou geoefend. Jij leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van de problemen. Het uiteindelijke effect van oefentherapie is dat in ongeveer 75% van de gevallen de klachten verminderen of verdwijnen, zelfs zonder dat de oorzaak van de klachten is weggenomen. Dat lukt (uiteraard) niet in alle gevallen. Maar belangrijk is dat jij weet wat er met jou aan de hand is en geleerd hebt daar op eigen kracht mee om te gaan. Oefentherapie maakt de jou zelfredzaam: als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kun jijzelf  deze verhelpen en hoef je niet opnieuw hulp in te roepen.

Oefentherapie is bewezen effectief
De stelling dat oefentherapie een effectieve behandelmethode is, krijgt in toenemende mate ook wetenschappelijke onderbouwing. Zo blijkt uit een onderzoek van de Gezondheidsraad dat veel mensen met klachten zich in het dagelijkse leven beter redden wanneer ze oefentherapie krijgen. Bewezen effectief is oefentherapie voor subacute en chronische lage rugklachten, etalageziekte (claudicatio intermittens), artrose van de knie, taaislijmziekte (cystic fibrosis) en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD). Verder zijn er goede aanwijzingen dat oefentherapie effectief is bij patiënten die een beroerte hebben gehad, bij m. Parkinson, m. Bechterew en artrose van de heup. Gezien de veelal gunstige effecten van oefentherapie adviseert de Gezondheidsraad verder wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van oefentherapie bij andere aandoeningen.

Conclusie

Oefentherapie Mensendieck is gericht op de gehele lichaamshouding en op het optimaal functioneren in het dagelijkse leven.
• Een oefentherapeut is DE bewegingscoach en leert jou gezond bewegen.
• Een oefentherapeut leert je om je klachten te begrijpen, er adequaat op te  reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk voorkomen kunnen worden.

Oefentherapie Werkt!!