Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

 

 

Slaapoefentherapie

Als slaapoefentherapeut kan ik je helpen van je slaapproblemen af te komen in gemiddeld 9 behandelingen. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor jou goed toepasbare aanpak.

 


Ik ben lid van het netwerk slaapoefentherapie. Wij zijn met ruim 630 slaapoefentherapeuten in heel Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.slaapoefentherapie.nl

 

 

 

 

 

Stop met het tellen van schapen…
slaapoefentherapeuten leren je beter slapen!

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je verwachten van de slaapoefentherapie?

Ik ga jouw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie in kaart brengen. De invloeden van je dag lopen namelijk door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van je slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden je onderliggende redenen van je klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

Hoe pak ik dit aan?
• Inzicht geven in wat gezond slaapgedrag bevordert.
• Inzicht geven in hoe je klachten samenhangen met de slaapproblemen.
• Geven van hoge kwaliteit (adem-, visualisatie-,  haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt  gemaakt voor jouw unieke verstoorde slaappatroon.
• Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die je weer positief of neutraal leert denken.
• Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “Je leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van je slaapprobleem waardoor stress vermindert en je uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.

Hoe zien de slaapbehandelingen eruit?

• Intake: Je krijgt de eerste keer een intake waarbij jouw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met je klachten helder wordt gemaakt en je krijgt direct al inzicht waar je nu eigenlijk van wakker ligt.
• Vragenlijsten: Je vult 1 of meerdere vragenlijsten in om meetbaar en inzichtelijk te maken wat de vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
• Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maak je samen met mij een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee we beiden verwachten de problemen te kunnen oplossen.
• De behandelingen: De behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. Je krijgt zowel praatsessies als oefensessies. In een praatsessie neem je met mij tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met jouw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij jouw type slaapprobleem of word je geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijg je praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leer je bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
• Eindrapportage: Naar jouw huisarts of specialist.
• Klanttevredenheidsonderzoek: Je kunt mee werken aan een online anoniem klanttevredenheidsonderzoek via QDNA.

Doelgroep

Wanneer je (slaap)problemen ervaart door onderstaande oorzaken ben je aan het juiste adres bij slaapoefentherapie:
• stress / spanning
• een vol hoofd/ piekeren
• bewegingsarmoede
• pijn!
• overgangsklachten
• dysbalans in jouw leven
• angst/paniek
• ademhalingsproblemen
• onzekerheid
• moeite met ontspannen
• vaak plassen
• inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
• concentratie problemen
• overgewicht / snurken
• opgebrand zijn
• depressie / burnout
• chronische (onverklaarbare) klachten
• na een operatie
• eenzaamheid

Slaapproblemen die beter bij het slaapcentrum terecht kunnen zijn:
• apneu
• restless legs
• angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
• slaapproblemen met onbekende oorzaak, waardoor er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie

Als slaapoefentherapeut  kan ik wel (na)zorg leveren na de behandeling in het slaapcentrum. Je leert dan:
• ontspannen met het CPAP apparaat
• accepteren van je slaapprobleem
• zelfhulp en/of oefeningen bij apneu (wang en keeltraining) en restless legs (slaaphygiëne en beenoefeningen)

Slaapproblemen waarmee je beter bij de huisarts terecht kunt:
• postoperatief (kort erna)
• trauma’s (psycholoog / POH-GGZ)

De bovenstaande opsommingen zijn zeker niet compleet, maar zijn bedoeld om een beeld te scheppen van de mogelijkheden bij de slaapoefentherapeut.

Vergoeding 
Slaapoefentherapie wordt vergoed als oefentherapie Mensendieck. Het is namelijk een verdieping van oefentherapie Mensendieck.