Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

Verwijzing & Directe Toegang

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut
Sinds 2008 is er geen verwijzing van een arts meer nodig om een afspraak te maken bij de oefentherapeut.
Wanneer er wordt gekozen voor deze Directe Toegang oefentherapie (DTO), vindt er bij de eerste afspraak een screening plaats. Specifieke vragen moeten inzicht geven of de klacht of hulpvraag binnen mijn oefentherapeutische mogelijkheden valt en of oefentherapie de meest zinvolle behandeling voor is. De uitkomst van de screening kan ook aanleiding zijn om toch eerst contact met de huisarts op te nemen over de aard van de klacht of de voorgeschiedenis.

Met verwijzing naar de oefentherapeut
Wanneer de huisarts of een specialist naar oefentherapie verwijst, moet de arts altijd (verzekeringstechnisch gezien) een verwijzing meegeven.